Get Adobe Flash player

Pierwszy certyfikat potwierdzający wdrożenie w Centrum Pulmonologii  i Torakochirurgii w Bystrej systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 uzyskaliśmy w 2009 roku. W 2013 roku ponownie poddaliśmy się zewnętrznej ocenie jakości udzielanych świadczeń. Przeprowadzone przez firmę DNVGL audyty potwierdziły, że w naszym ośrodku są stosowane najwyższe standardy zarządzania jakością. Otrzymanie certyfikatów jakości to nie tylko wyróżnienie i zaszczyt dla naszej placówki, ale także zobowiązanie do dalszego doskonalenia. 

Pragniemy podkreślić, iż w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej przykłada się ogromną wagę nie tylko do jakości usług ocenianych wg międzynarodowych standardów, ale przede wszystkim do jakości relacji pacjent - personel. Wszystkie oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne Centrum sprawnie ze sobą współpracują dla dobra pacjenta.

W ośrodku w Bystrej spełnione są normy dotyczące wykwalifikowanej kadry oraz specjalistycznego wyposażenia. Placówka wykazuje się dobrą organizacją pracy, wdrożeniem nowoczesnych standardów, licznymi szkoleniami personelu zaangażowanego w stałe podnoszenie umiejętności, które decydują o prawidłowym leczeniu chorych.

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: 

  • pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym profesjonalnym poziomie, przy zapewnieniu poszanowania jego praw,
  • klient posiada gwarancję wiarygodności placówki,
  • pracownicy mają zagwarantowane bezpieczeństwo i profesjonalizm w pracy, m.in. poprzez możliwość opracowania własnych procedur, instrukcji, standardów postępowania oraz jasne określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy, co umożliwia standaryzację postępowania, zwiększenie efektywności, a także zapobieganie niezgodnościom. 

 

certyfikat iso