Get Adobe Flash player
 Godziny pracy poradni
Poniedziałek            12:00 - 20:00
Wtorek   8:00 - 14:30
Środa   8:00 - 14:30
Czwartek 14:00 - 20:00
 Godziny rejestracji do poradni
Poniedziałek            12:00 - 19:30
Wtorek   8:00 - 14:00
Środa   8:00 - 14:00
Czwartek 14:00 - 19:30
 Formy rejestracji do poradni:
 • osobista
 • telefoniczna     
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • za pośrednictwem platformy on-line
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 960

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące rejestracji:
 • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy przedłożyć skierowanie do Poradni Alergologicznej (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
 • Jeśli rejestracja odbyła się w formie telefonicznej, skierowanie należy donieść niezwłocznie po zarejestrowaniu się (nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji -po tym terminie pacjent będzie skreślony z kolejki oczekujących na wizytę w poradni).
 Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:
Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych:
  • morfologia krwi (wynik ważny 3 miesiące)
  • kał na pasożyty wykonany 2 razy w odstępie 2-3 dni (wynik ważny 1 miesiąc)
 • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)
 • kartę chipową (jeśli pacjent posiada)
 Wymagania dotyczące wypisania zwolnienia L4:
Do wypisania druku zwolnienia L4 pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
 • dowód osobisty
 • NIP zakładu pracy
 Punkt pobrań:
 • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 - 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.

  Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki i środy od 08:00 do 09:30.

 • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.