Get Adobe Flash player
 Badania dla pacjentów hospitalizowanych w CPiT w Bystrej

Badania laboratoryjne dla pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wykonywane są w systemie całodobowym.  

 Badania dla pacjentów ambulatoryjnych

Badania laboratoryjne dla pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarza Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Poradni Specjalistycznych (AOS) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wykonywane są nieodpłatnie, pod warunkiem posiadania przez pacjenta ubezpieczenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pobieranie krwi do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 9:30 w Laboratorium głównym Centrum.

Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań w Poradni w poniedziałki i środy od 8:00 do 9:30.

Badania dla pacjentów ze skierowaniem wystawionym przez lekarzy z innych placówek ochrony zdrowia oraz prywatne wykonywane są w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Centrum (budynek Pawilonu nr 1) w następujących godzinach:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Pobieranie
materiału do badań
7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00
Przyjmowanie
materiału do badań
7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00 7:30 - 9:00
Odbiór wyników 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 w poniedziałek

Do odbioru wyników badań laboratoryjnych przez osobę trzecią niezbędne jest okazanie pisemnego upoważnienia podpisanego przez osobę, której wyniki dotyczą oraz dowodu tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej. Osoba upoważniona potwierdza pisemnie w obecności pracownika Laboratorium odbiór wyników badań. Druk upoważnienia dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA oraz tutaj.  

 Badania wykonywane odpłatnie

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wykonuje również badania odpłatne, zarówno na rzecz innych podmiotów świadczących usługi medyczne, instytucji oraz zakładów pracy (na podstawie zawartych umów) jak również dla osób prywatnych. Cennik płatnych laboratoryjnych badań diagnostycznych dostępny jest w zakładce CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH oraz tutaj.  

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych, również w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.


Więcej informacji dotyczących wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych można uzyskać pod numerami telefonów Laboratorium: 33 / 4991 830 (Pracownie)  oraz 33 / 4991 831 (Kierownik) lub pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.