Centrum ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie – dyżurów lekarskich oraz ordynacji dziennej w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie –dyżurów lekarskich oraz ordynacji dziennej w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie BiP naszego Centrum i zapraszamy do współpracy.

Link  -> Materiały Konkursowe Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej