Misja

Misja Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Misją Centrum, dzięki ciągłemu doskonaleniu, jest  kompleksowa, profesjonalna i bezpieczna  opieka medyczna.