Historia

Historia Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej nierozerwalnie łączy się z historią budynków, w których obecnie ten uznany ośrodek medyczny funkcjonuje. Wszystko rozpoczęło się w roku 1870, kiedy to w Bystrej wybudowana została niewielka wytwórnia półfabrykatów dla fabryki papieru „Solali”.

W kolejnych latach w powstałych budynkach funkcjonowała przędzalnia wełny, a następnie hotel, który w 1897 roku zakupił wiedeński lekarz Ludwik Jekeles z przeznaczeniem na sanatorium. W 1912 roku, po śmierci żony, dr Jekeles sprzedał swoją lecznicę tak zwanej II Grupie Górników Polskich z Karwiny, którzy urządzili tu Dom Zdrowia dla swoich członków oraz, jak głosiła pamiątkowa tablica: „dla swych wycieńczonych żon i chorowitych córek z blednicą”.

Po pierwszej wojnie światowej, gdy Bystrą i Karwinę rozdzieliła granica państwowa, Dom Zdrowia odkupił Zarząd Okręgowy Kas Chorych w Krakowie i w 1924 roku utworzył w Bystrej zakład leczniczy dla schorzeń układu oddechowego, który istnieje do dnia dzisiejszego. W 1934 roku właścicielem ośrodka stał się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, zmieniając jego nazwę na „Dom Zdrowia ZUS w Bystrej Śląskiej”. Pod zarządem ZUS zakład został przekształcony w sanatorium przeciwgruźlicze liczące 300 łóżek. Ośrodek został znacznie rozbudowany: powstały dwa budynki mieszkalne, centralna kuchnia oraz biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. W 1936 roku rozpoczęto budowę nowego pawilonu leczniczego, którą przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Lata powojenne służyły głównie odbudowie istniejących obiektów oraz dokończeniu rozpoczętej budowy pawilonu leczniczego, który ostatecznie oddano do użytku w roku 1948.

Dwa lata później sanatorium zostało przekazane Ministerstwu Zdrowia i rozpoczęło funkcjonowanie pod nazwą „Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Bystrej Śląskiej”. W kolejnych latach duży nacisk kładziono na poszerzanie kontaktów naukowych w kraju i za granicą, rozwój naukowy kadry medycznej oraz rozbudowę zaplecza diagnostycznego. Ważnym wydarzeniem w historii sanatorium było utworzenie oddziału torakochirurgicznego, co spowodowało, iż sanatorium w Bystrej stało się znanym w całej Polsce ośrodkiem leczenia chorób płuc i gruźlicy. W 1975 roku, po utworzeniu Województwa bielskiego, Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze podniesiono do rangi jednostki wiodącej w pionie przeciwgruźliczym na terenie województwa i nadano mu nazwę „Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej”. Z dniem 1 listopada 1997 roku, zarządzeniem wojewody bielskiego, ośrodek został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W wyniku kolejnej ogólnopolskiej reformy administracyjnej Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej stał się jednostką organizacyjną województwa śląskiego funkcjonującą nadal w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W związku ze stale rosnącą rolą oraz znaczącym rozwojem jaki dokonał się w ośrodku na początku XXI wieku, zyskał on status wojewódzkiego specjalistycznego centrum medycznego zabezpieczającego kompleksowo potrzeby regionu w dziedzinie chorób płuc i chirurgii klatki piersiowej. W latach 2009 – 2014, głównie dzięki wykorzystaniu środków unijnych, udało się w znacznym stopniu zrewitalizować i przywrócić dawny blask historycznym budynkom oraz otaczającemu je zabytkowemu kompleksowi parkowemu, dzięki czemu powstała wspaniała przestrzeń do wypoczynku i relaksu przede wszystkim dla pacjentów przebywających w szpitalu oraz korzystających z usług poradni ale także dla mieszkańców Bystrej oraz wszystkich gości. Od października 2012 roku ośrodek funkcjonuje pod nazwą Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Poniżej prezentujemy kilka fotografii, które zobrazują Państwu w niewielkim stopniu rys historyczny naszego ośrodka. Aby dotknąć i posmakować historii zapraszamy do Bystrej.

 

….. dawniej i dziś …..

 

 

 

Więcej fotografii, zarówno historycznych jak i współczesnych, udostępniamy
w zakładce GALERIA. Zapraszamy do oglądania.