Zasady rejestracji do poradni

Godziny pracy poradni:

Środa 7:00 – 14:35

Piątek 7:00 – 14:35

Godziny rejestracji do poradni:

Poniedziałek / Wtorek  7:30 – 18:00

Środa / Czwartek 07:30 – 20:00

Piątek 7:30 – 14:35

Formy rejestracji do poradni:

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 845

(33) 4991 967

Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

Wymagania dotyczące rejestracji:

 • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy przedłożyć skierowanie do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
 • Jeśli rejestracja odbyła się w formie telefonicznej, skierowanie należy donieść niezwłocznie po zarejestrowaniu się (nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty rejestracji – po tym terminie pacjent będzie skreślony z kolejki oczekujących na wizytę w poradni).
 • W przypadku skierowań do poradni specjalistycznych z adnotacją lekarza kierującego “PILNE” wymagana jest osobista obecność pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu. Skierowanie z adnotacją “PILNE” dopisaną ręcznie przez lekarza kierującego, wymaga autoryzacji imienną pieczątką lekarza z podpisem.

Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:

Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:

 • aktualne wyniki badań:
  • RTG klatki piersiowej (wynik ważny pół roku)
 • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, poprzednie RTG klatki piersiowej lub inne badania radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)
 • kartę chipową (jeśli pacjent posiada)

Punkt pobrań:

 • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
  Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki od 08:00 do 09:30.
 • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.