Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Godziny pracy poradni:

Od poniedziałku do piątku 7:00 – 18:00

Godziny rejestracji do poradni:

Od poniedziałku do piątku 7:30 – 17:30

Formy rejestracji do poradni:

  • osobista
  • telefoniczna
  • za pośrednictwem osób trzecich

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 877

Telefon rejestracji do koordynatora:

(33) 4991 877

Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

Punkt pobrań:

  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
    Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki od 08:00 do 09:30.
  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.

Zlecenie na wystawienie recepty proszę przesyłać na adres mailowy poz@szpitalbystra.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać “recepta”.