Anestezjologia i intensywna terapia

Oddziały szpitalny o profilu: anestezjologia i intensywna terapia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizuje:

  • intensywną terapię osób dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu schorzeń internistycznych, pulmonologicznych, chirurgicznych, zatruć oraz urazów wielonarządowych z ciężkimi obrażeniami klatki piersiowej,
  • intensywną terapię chorych po zabiegach torakochirurgicznych znajdujących się w stanie zagrożenia życia oraz nadzór nad pacjentami Odcinka Pooperacyjnego Oddziału Torakochirurgii,
  • wszystkie formy ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezę terapeutyczną,
  • wykonywanie zabiegów tracheotomii przezskórnej oraz przezskórnych endoskopowych gastrostomii /PEG/,
  • zakładanie centralnych dostępów żylnych,
  • konsultacje anestezjologiczne chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
  • zabezpieczenie reanimacyjne Centrum.

Personel Oddziału wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń koniecznych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych i diagnostycznych u chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Centrum.

Oddział wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny, m.in. centralny system monitoringu funkcji życiowych, respiratory stacjonarne firmy Bennett i Draeger oraz respirator transportowy, aparat Prismaflex do prowadzeniach ciągłych terapii nerkozastępczych, aparat PICCO do prowadzenia inwazyjnego monitorowania funkcji układu krążenia, bronchofiberoskop,  pompy infuzyjne oraz defibrylatory.  Dla zapewnienia komfortu pacjenta sale łóżkowe są klimatyzowane oraz wyposażone w wygodne nowoczesne zautomatyzowane łóżka.