Rada Społeczna

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, jako podmiotu leczniczego oraz organem inicjującym i opiniodawczym samorządu Województwa Śląskiego, jako podmiotu tworzącego podmiot leczniczy. Podstawą funkcjonowania Rady Społecznej są przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W skład Rady Społecznej bieżącej kadencji, powołanej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 282/101/VI/2020 z dnia 05.02.2020 r. wchodzą:

Przewodniczący Rady:

Barbara Gwiazda – Amrosz

Zastępca Przewodniczącej:

Ewa Żak

Przedstawiciel Wojewody:

Anna Paprot

Przedstawiciele Sejmiku:

Andrzej Kalata

Agnieszka Biegun

Rafał Ryplewicz

Przemysław Kamiński

Grzegorz Niemczyk

Dorota Król