Poradnia Onkologiczna

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 15:00 – 18:00

Wtorek 15:00 – 19:00

Środa  15:00 – 18:00

Czwartek 15:00 – 18:00

Godziny rejestracji do poradni:

Poniedziałek / Środa  7:30 – 18:00

Wtorek / Czwartek 07:30 – 20:00

Piątek 7:30 – 14:35

Formy rejestracji do poradni:

  • osobista
  • telefoniczna
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • poprzez e-mail: poradnie@szpitalbystra.pl w temacie wpisać “skierowania”

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek Poradni Specjalistycznych – Pawilon I, I pietro

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 960

Wymagania dotyczące rejestracji:

  • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej informacji udziela rejestracja.
  • Przed każdą wizytą w poradni należy zgłosić się 15 minut wcześniej do rejestracji.

Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:

Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:

  • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, badania radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych)
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)

Punkt pobrań:

  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
    Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki od 08:00 do 09:30.
  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.