Oddziały szpitalne

Izba Przyjęć

Kontakt

(33) 4991 900

(33) 4991 901

izbaprzyjec@szpitalbystra.pl

 

Oddział Pulmonologiczno – Onkologiczny z Chemioterapią

Kontakt

(33) 4991 841 Kierownik oddziału

(33) 4991 842 Dyżurka lekarska

(33) 4991 840 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 814 Sekretariat oddziału

 

oddzial1@szpitalbystra.pl

 

Oddział Pulmonologiczny i Niewydolności Oddechowej

Kontakt

(33) 4991 861 Kierownik oddziału

(33) 4991 862 Dyżurka lekarska

(33) 4991 860 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 863 Sekretariat oddziału

 

oddzial4a@szpitalbystra.pl

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia

Kontakt

(33) 4991 871 Kierownik oddziału

(33) 4991 873 Dyżurka lekarska

(33) 4991 870 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 958 Sekretariat oddziału

 

oddzial4b@szpitalbystra.pl

 

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Chorób Płuc i Gruźlicy

Kontakt

(33) 4991 882 Kierownik oddziału

(33) 4991 882 Dyżurka lekarska

(33) 4991 884 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 880 Lekarz dyżurny oddziału

(33) 4991 879 Sekretariat oddziału

oddzial4c@szpitalbystra.pl

 

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Kontakt

(33) 4991 891 Kierownik oddziału

(33) 4991 892 Dyżurka lekarska

574 780 051 Lekarz dyżurny

(33) 4991 890 Pielęgniarka oddziałowa

(33) 4991 895 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 857 lub 868 Sekretariat oddziału

570 297 988 Koordynator onkologiczny

oddzial4d@szpitalbystra.pl

Zakres usług świadczonych w oddziale

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt

(33) 4991 876 Kierownik oddziału

(33) 4991 886 Dyżurka lekarska

(33) 4991 899 Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 899 Sekretariat oddziału

 

oiom@szpitalbystra.pl