Certyfikaty

Certyfikaty

Działania Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ukierunkowane są na Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.Centrum od 2009 r. do nadal posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. Obecnie trwają przygotowania do odnowienia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia.

Certyfikat

Certyfikaty Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

SKM_224c22060610340

SKM_224c22060610350

SKM_224c22060610351

SKM_224c22060610360

SKM_224c22060610352

Certyfikat CMJ Patomorfologia CPiT