Diagnostyka laboratoryjna

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Z uwagi na profil Centrum, naszym szczególnym zainteresowaniem jest diagnostyka chorób płuc, tarczycy oraz chorób narządów klatki piersiowej.

Wykonujemy badania w oparciu o ocenę materiału:

1) cytologicznego:

– ze szczoteczkowania oskrzeli,
– z BAC guzów w obrębie klatki piersiowej,
– z biopsji pobranych za pomocą systemu EBUS,
– z biopsji transbronchialnych,
– z płynów z jam ciała,
– z popłuczyn oskrzelowych,
– z plwocin

2) histologicznego:

– z oligobiopsji oskrzelowych
– z biopsji gruboigłowych
– z kriobiopsji
– z opłucnej i innych struktur anatomicznych klatki piersiowej, specymenów pooperacyjnych z płuc, guzów śródpiersia,
węzłów chłonnych oraz opłucnej i ściany klatki piersiowej,
– biopsji chirurgicznych płuc dla diagnostyki zmian rozsianych
– z tarczycy

3)    śródoperacyjnego.

Współpracujemy z pracowniami badań genetycznych, stosujemy techniki specjalne histochemiczne i immunohistochemiczne, co pozwala na dokładną klasyfikację zmian.


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wpisane jest do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 0485 i spełnia wymogi oraz normy określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualna lista medycznych laboratoriów diagnostycznych w poszczególnych województwach publikowana jest na stronie www.kidl.org.pl w zakładce Laboratoria.


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne poddawane jest na bieżąco certyfikacji oraz zewnętrznej kontroli i ocenie jakości oraz wiarygodności badań m.in. przez:

  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (Powszechny Program Sprawdzianów ocen wiarygodności badań laboratoryjnych)
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie (Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO)
  • Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy w Warszawie
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
  • Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce z siedzibą w Gdańsku (Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie Hematologicznej Diagnostyki Mikroskopowej Krwi)
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (Krajowy program zewnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej)
  • Instytucję Międzynarodowej Kontroli Jakości Instant
  • Instytucję Wewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań StandLab (Zintegrowany program kontroli jakości StandLab IQS)