Torakochirurgia

Oddział szpitalny torakochirurgiczny

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów realizuje:

DIAGNOSTYKĘ CHIRURGICZNĄ CHORÓB PŁUC I KLATKI PIERSIOWEJ:

Biopsje aspiracyjne gruboigłowe (BAG) i cienkoigłowe (BAC) pod kontrolą TK
w przypadku guzów płuc, śródpiersia oraz ściany klatki piersiowej

Przezoskrzelowe biopsje węzłów chłonnych pod kontrolą ultrasonograficzną

       (EBUS-TBNA) w przypadku limfadenopatii śródpiersia i wnęk płucnych, stagingu raka płuca

Bronchofiberoskopie oraz bronchoskopie sztywne – pobranie wycinków, kriobiopsja
w przypadku zmian wewnątrzoskrzelowych

Wideomediastinoskopie, mediastinotomie parasternalne
w przypadku węzłowic, nacieków śródpiersia

Wideotorakoskopie diagnostyczne
w przypadku chorób śródmiąższowych płuc, zmian guzkowych płuc, płynu w opłucnej

Biopsje chirurgiczne węzłów chłonnych nadobojczykowych (sposobem Danielsa)
w przypadku limfadenopatii

 

LECZENIE OPERACYJNE CHORÓB PŁUC I KLATKI PIERSIOWEJ

(ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych – VATS)

Lobektomie wideotorakoskopowe (VATS lobektomia, w tym technika Uniportal) oraz klasyczne (torakotomia), segmentektomie oraz zabiegi bronchoplastyczne
w przypadku raka płuca

Wideotorakoskopowe (VATS) resekcje klinowe płuc
w przypadku guzków płuc, także z założeniem kotwiczki lokalizacyjnej do guza

Usuwanie przerzutów do płuc (tzw. metastazektomia) przy użyciu lasera

Strumektomie, thyroidektomie z limfadenektomią
w przypadku wola guzowatego, guza tarczycy, raka tarczycy

Tymektomie wideotorakoskopowe
w przypadku miastenii

Zespalanie żeber płytami tytanowymi
w przypadku urazów klatki piersiowej

Leczenie chirurgiczne:
odmy opłucnowej (VATS, pleurektomia),
pęcherzy rozedmowych płuc (resekcja)
guzów, torbieli śródpiersia (resekcja)
guzów łagodnych i złośliwych ściany klatki piersiowej (resekcja, implantacja siatki)
ropniaków opłucnej (dekortykacja)
przepukliny przeponowej, relaksacji przepony (plastyka)
usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych

Leczenie paliatywne w przypadku:
wysięków opłucnowych – drenaże opłucnowe (pleurodeza, zastawka Heimlicha)
niedrożności dróg oddechowych – udrażnianie dróg oddechowych (laser, argon, kriobiopsja), Implantacja stentów tchawiczo-oskrzelowych

Poradnia specjalistyczna o profilu torakochirurgicznym

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej realizuje następujące zakresy świadczeń:

  • świadczenia diagnostyczno-lecznicze chorób chirurgicznych układu oddechowego
  • kwalifikowanie pacjentów do leczenia operacyjnego
  • prowadzenie badań kontrolnych po chirurgicznym leczeniu szpitalnym
  • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom kierowanym przez lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów z innych dziedzin – w ramach umówionych wizyt
  • wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych