Torakochirurgia

Oddział szpitalny torakochirurgiczny

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów realizuje:

 • Diagnostykę chirurgiczną chorób klatki piersiowej:
  • biopsje igłowe przezoskrzelowe i przez ścianę klatki piersiowej biopsje węzłów chłonnych i innych zmian w obrębie klatki piersiowej
  • wziernikowanie opłucnych i śródpiersia (wideotorakoskopia i wideo mediastinoskopia)
 • Zabiegi w zakresie chirurgii klatki piersiowej konwencjonalne i małoinwazyjne endoskopowe:
  • operacje płuc i śródpiersia (m.in. resekcje miąższu płuc, torbieli, usuwanie guzów płuc i śródpiersia, operacje jam opłucnowych i przepony, leczenie urazów klatki piersiowej
  • zakładanie stentów tchawiczych i tchawiczo-oskrzelowych
  • zabiegi plastyczne ściany klatki piersiowej

Poradnia specjalistyczna o profilu torakochirurgicznym

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej realizuje następujące zakresy świadczeń:

 • świadczenia diagnostyczno-lecznicze chorób chirurgicznych układu oddechowego
 • kwalifikowanie pacjentów do leczenia operacyjnego
 • prowadzenie badań kontrolnych po chirurgicznym leczeniu szpitalnym
 • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom kierowanym przez lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów z innych dziedzin – w ramach umówionych wizyt
 • wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast