Pracownik socjalny

PRACOWNIK SOCJALNY CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ

Pracownik Socjalny pomoże Państwu, podejmując następujące działania:

wystąpi o przyznanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzi wywiad z pacjentami nieubezpieczonymi;
przeprowadzi rozmowy z pacjentami w celu rozpoznania ich sytuacji socjalno- bytowej po zakończeniu hospitalizacji oraz zgłosi tych pacjentów do odpowiednich instytucji;
udzieli informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy oraz skompletuje dokumenty;
wyszuka zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-leczniczych posiadające wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń:
pomoże w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania  orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności;
wystąpi w imieniu pacjentów o przyznanie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych;
udzieli informacji o możliwości przyznania zasiłków stałych, okresowych czy celowych;
poinformuje o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego czy środków pomocowych;
udzieli pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie o noclegowni, schronisku, zapewni odzież czy podstawowe środki czystości;

Świadomość misji i odpowiedzialności  jest widoczna dla otoczenia i sprawia, że pacjenci chętnie korzystają z jej wsparcia.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia Pracownika Socjalnego Centrum.

e-mail: msromek@szpitalbystra.pl, tel. 33 4991 854.