Pracownik socjalny

PRACOWNIK SOCJALNY CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ

Magdalena Sromek,  ukończyła Małopolską Uczelnię Państwową w Oświęcimiu otrzymując tytuł licencjata na kierunku Praca Socjalna,.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jak również w Szpitalu i w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym. W ramach realizacji zadań pracownika socjalnego udziela zawodowo porad i wsparcia korzystając z dostępnych zasobów instytucjonalnych, posiłkując się wiedzą  i wykorzystując swoje wrodzone cechy czyli wrażliwość, empatię i  indywidualne podejście do pacjenta.

 

Pracownik Socjalny pomoże Państwu, podejmując następujące działania:

 
wystąpi o przyznanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz przeprowadzi wywiad z pacjentami nieubezpieczonymi;
przeprowadzi rozmowy z pacjentami w celu rozpoznania ich sytuacji socjalno- bytowej po zakończeniu hospitalizacji oraz zgłosi tych pacjentów do odpowiednich instytucji;
udzieli informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy oraz skompletuje dokumenty;
wyszuka zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-leczniczych posiadające wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń:
pomoże w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania  orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności;
wystąpi w imieniu pacjentów o przyznanie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych;
udzieli informacji o możliwości przyznania zasiłków stałych, okresowych czy celowych;
poinformuje o możliwościach uzyskania przez pacjenta dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego czy środków pomocowych;
udzieli pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie o noclegowni, schronisku, zapewni odzież czy podstawowe środki czystości;

 
Pani Magdalena działa również w Grupie Wsparcia, utworzonej przy tutejszym Centrum. Grupa ta udziela wsparcia psychologicznego i społecznego pacjentowi lub osobom bliskim w okresie choroby nowotworowej lub innej przewlekłej. Zadanie pracownika socjalnego w tej grupie polega na ukierunkowaniu pacjenta w celu uzyskania pomocy socjalnej, zabezpieczeniu potrzeb pacjenta w chorobach przewlekłych, pomocy w pozyskaniu sprzętu medycznego lub innych udogodnień, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia chorego.

Pani Magdalena spełnia się zawodowo niosąc pomoc potrzebującym. Świadomość misji i odpowiedzialności  jest widoczna dla otoczenia i sprawia, że pacjenci chętnie korzystają z jej wsparcia. Praca socjalna, to wyzwanie ale też radość i satysfakcja, bo dzięki takim działaniom ktoś zmienia swoje życie na lepsze.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania ze wsparcia Pracownika Socjalnego Centrum.

e-mail: msromek@szpitalbystra.pl, tel. 33 4991 854.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast