Szczegółowy spis telefonów

Dyrektor Centrum Urszula Kuc

Zastępca Dyrektora ds. medycznych, Rzecznik Prasowy – Anna Ładoś – Krupa

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych – Iwona Pach

(33) 4991 801Sekretariat

(33) 4991 803 – Dyrektor Naczelny

(33) 4991 805 – Z-ca Dyrektora ds. medycznych

(33) 4991 826 – Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych

e-mail: sekretariat@szpitalbystra.pl

 

(33) 4991 801Sekretariat

(33) 4991 907 – Kierownik organizacji i monitorowania jakości

(33) 4991 953 – Przełożona Pielęgniarek

(33) 4991 806 – Główna Księgowa

(33) 4991 811 – Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji

(33) 4991 812 – Dział Kontraktowania Statystyki i Dokumentacji Medycznej – kierownik

(33) 4991 813Dział Kontraktowania Statystyki i Dokumentacji Medycznej

(33) 4991 819 – Dział Kontraktowania Statystyki i Dokumentacji Medycznej

(33) 4991 829, (33) 4991 816Dział Finansowo- Księgowy

(33) 4991 817 – Kasa

(33) 4991 815 – Dział Kadrowo-Płacowy – kierownik

(33) 4991 808Dział Kadrowo-Płacowy

(33) 4991 824 – Dział Administracyjno-Eksploatacyjny – kierownik

(33) 4991 823Dział Administracyjno-Eksploatacyjny

(33) 4991 915Sprzęt i aparatura medyczna

(33) 4991 955 – Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji – kierownik

(33) 4991 810 – Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji

(33) 4991 809Dział Informatyki – kierownik

(33) 4991 809Dział Informatyki

(33) 4991 812 – Pełnomocnik ds. Systemu Zrządzania Jakością i Akredytacji

(33) 4991 859 – Specjalista ds. PR i komunikacji

(33) 4991 838 – Specjalista ds. epidemiologii

(33) 4991 978 – Specjalista ds. BHP i p. poż

(33) 4991 978 – Inspektor ds. Obronnych i Rezerw

(33) 4991 854 – Pracownik socjalny 

(33) 4991 869 – Dietetyk

694 448 127 – Kapelan

(33) 4991 801 lub iod@szpitalbystra.plInspektor Ochrony Danych Osobowych

535 008 560

33 4991 911 – Archiwum dokumentacji medycznej

(33) 4991 900

(33) 4991 906

Pawilon IV:

(33) 4991 841 – Kierownik oddziału

(33) 4991 814 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 842 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 840 – Dyżurka pielęgniarska

Pawilon III:

(33) 4991 850 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 851 – Zastępca kierownika oddziału

(33) 4991 856 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 855 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 849 – Dyżurka pielęgniarki oddziałowej

(33) 4991 861 – Kierownik oddziału

(33) 4991 865 – Pielęgniarka oddziałowa

(33) 4991 863 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 862 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 860 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 871 – Kierownik oddziału

(33) 4991 958 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 873 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 870 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 882 – Kierownik oddziału

(33) 4991 884 – Pielęgniarka oddziałowa

(33) 4991 879 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 882 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 880 Lekarz dyżurny oddziału

(33) 4991 884 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 891 – Kierownik oddziału

(33) 4991 857 – Sekretariat oddziału

574 780 051 – Lekarz dyżurny

(33) 4991 892 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 890 – Pielęgniarka Oddziałowa

(33) 4991 895 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 876 – Kierownik oddziału

(33) 4991 899 – Sekretariat oddziału

(33) 4991 886 – Dyżurka lekarska

(33) 4991 899 – Dyżurka pielęgniarska

(33) 4991 896 – Dyżurka

(33) 4991 897 – Dyżurka

(33) 4991 866

(33) 4991 845

(33) 4991 877 – Rejestracja

(33) 4991 877 – Koordynator

 

(33) 4991 877 – POZ

(33) 4991 845 – Rejestracja poradni specjalistycznych: Poradnia chorób płuc i gruźlicy, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia domowego leczenia tlenem, Poradnia kardiologiczna

(33) 4991 866 – Rejestracja poradni rehabilitacyjnej

(33) 4991 932 – Kierownik zespołu poradni

(33) 4991 903 – Pracownia badań czynnościowych

(33) 4991 902 – Pracownia diagnostyki obrazowej

(33) 4991 950 – Pracownia diagnostyki obrazowej

(33) 4991 863 – Pracownia leczenia bezdechu sennego – rejestracja

 

(33) 4991 831 – Laboratorium – kierownik

(33) 4991 830 – Laboratorium

(33) 4991 839 – Laboratorium – Pracownia Histopatologii

(33) 4991 832 – Pracownia Biochemiczna

(33) 4991 833 – Pracownia Hematologiczna

(33) 4991 834 –  Pracownia Analityki ogólnej

(33) 4991 835 – Pracownia Serologiczna

(33) 4991 836 – Pracownia Bakteriologicza

(33) 4991 837 – Pracownia Mikrobiologii ogólnej

 

(33) 4991 804 – Apteka – kierownik

(33) 4991 820 – Apteka

(33) 4991 821 – Apteka

(33) 4991 822– Pracownia Cytostatyków