CENNIK USŁUG

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

 

Zał. nr 2 do reg. cennik IV_2023

Opłaty za kopie dokumentacji medycznej 09.2023