Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE


Szpital jest ważnym ośrodkiem kształcenia kadr w zawodach medycznych. Współpracuje z wieloma Uczelniami medycznymi z całej Polski, prowadząc kształcenie przed dyplomowe i podyplomowe dla studentów i słuchaczy uczelni medycznych, szkół policealnych.

Wykaz podmiotów z którymi mamy podpisane porozumienia o współprace  w zakresie praktyk studenckich:

  • Policealna Szkoła Medyczna w Żywcu – terapeuta zajęciowy
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – kierunek lekarski
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu staże – kierunkowe laboratorium
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – kierunek elektroradiologia
  • Uniwersytet Bielsko-Bialski – kierunek  Zdrowie Publiczne
  • Uniwersytet Bielsko-Bialski  – kierunek pielęgniarstwo
  • Akademia Śląska w Katowicach – kierunek lekarski
  • Akademia Śląska w Katowicach – kierunek  pielęgniarstwo
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – kierunek psychologia

 

Osoby ubiegające się o odbycie praktyk zawodowych w oddziale szpitalnym/poradni/komórce administracyjnej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zobowiązane są na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyk do złożenia: