Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE


Osoby ubiegające się o odbycie praktyk zawodowych w oddziale szpitalnym/poradni/komórce administracyjnej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zobowiązane są na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyk do złożenia: