Diagnostyka specjalistyczna

Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne realizują następujące zakresy świadczeń:

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

 • spirometria
 • spirometria z próbą odwracalności obturacji oskrzeli
 • próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • pletyzmografia całego ciała
 • podatność płuc
 • badanie zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO)
 • wziewne próby prowokacyjne nieswoiste (ISPA)
 • badania gazometryczne
 • EKG

Pracownia endoskopii

 • wideobronchofiberoskopia
 • wideobronchofiberoskopia z biopsją i badaniem histopatologicznym
 • wideobronchofiberoskopia z biopsją szczoteczkową
 • bronchoskopia interwencyjna
 • wideogastroskopia
 • endoskopia oskrzeli lub przełyku pod kontrolą USG (EBUS/EUS)