Dział Fizjoterapii

Godziny pracy poradni:

Od poniedziałku do piątku 7:00 – 17:00

Godziny rejestracji:

Od poniedziałku do piątku 7:00 – 14:30

Formy rejestracji do poradni:

  • osobista
  • telefoniczna
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • poprzez e-mail: rehabilitacja@szpitalbystra.pl (w temacie wpisać „skierowania”)

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Pawilon I

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 866

Wymagania dotyczące rejestracji:

  • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy podać nr e-skierowania lub przedłożyć skierowanie z kodem w Poradni Rehabilitacyjnej (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
  • Przed każdą wizytą w poradni należy zgłosić się 15 minut wcześniej do rejestracji.

Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:

Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:

  • posiadaną dokumentację medyczną
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)
  • kartę chipową (jeśli pacjent posiada)

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast