Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 13:00 – 14:30

Wtorek 7:30 – 13:00

Środa 7:30 – 14:30

Czwartek 7:30 – 18:00

Godziny rejestracji:

Poniedziałek / Środa  7:30 – 18:00

Wtorek / Czwartek 07:30 – 20:00

Piątek 7:30 – 14:35

Formy rejestracji do poradni:

 • osobista
 • telefoniczna
 • za pośrednictwem osób trzecich
 • poprzez e-mail: poradnie@szpitalbystra.pl (w temacie wpisać “skierowania”)

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek Poradni Specjalistycznych – Pawilon I, I piętro

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 960

Wymagania dotyczące rejestracji:

 • Przy ustalaniu terminu wizyty lekarskiej należy podać nr e-skierowania lub przedłożyć skierowanie z kodem w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej (dodatkowych informacji udziela rejestracja).
 • Przed każdą wizytą w poradni należy zgłosić się 15 minut wcześniej do rejestracji.

Wymagania dotyczące pierwszej wizyty:

Na pierwszą wizytę lekarską w poradni pacjent zobowiązany jest dostarczyć:

 • aktualne wyniki badań:
  • RTG klatki piersiowej (wynik ważny pół roku)
 • posiadaną dokumentację medyczną (np. kserokopię wypisów ze szpitala, poprzednie RTG klatki piersiowej lub inne badania radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych)
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • legitymację emeryta/rencisty (jeśli pacjent posiada)

Punkt pobrań:

 • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
  Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki  od 08:00 do 09:30.
 • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.