Poradnia Domowego Leczenia Tlenem (DLT)

Godziny pracy poradni:

Wtorek / Czwartek 8:00 – 12:00

Godziny rejestracji:

Poniedziałek / Środa  7:30 – 18:00

Wtorek / Czwartek 07:30 – 20:00

Piątek 7:30 – 14:35

Formy rejestracji do poradni:

  • osobista
  • telefoniczna
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • poprzez e-mail: poradnie@szpitalbystra.pl

Lokalizacja poradni:

Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek Poradni Specjalistycznych – Pawilon I, I piętro

Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 960

Punkt pobrań:

  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 – 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.
    Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki od 08:00 do 09:30.
  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.