Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna zapewnia świadczenie usług farmaceutycznych oraz czynności przez osoby wykonujące zawód farmaceuty na rzecz pacjentów, a także Oddziałów, Pracowni, Poradni Centrum. Celem jest ochrona zdrowia pacjenta oraz ochrona zdrowia publicznego.

Kadra medyczna
farmaceuci:

mgr farm. Dorota Tokarska-Cichocka
mgr farm. Marek Otfinowski
mgr farm. Barbara Pawełek
technicy farmaceutyczni:
tech. farm. Anna Semik
tech. farm. Urszula Śliwa

Kontakt:
(33) 4991 820– tel. /fax- ogólny
(33) 4991 821– Kierownik Apteki Szpitalnej – Dorota Tokarska-Cichocka
(33) 4991 822– Pracownia Cytostatyków