Pulmonologia

Oddziały szpitalne pulmonologiczne

Oddziały szpitalne o profilu pulmonologicznym zajmują się diagnostyką i leczeniem:

 • astmy oskrzelowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i rozedmy płuc
 • stanów zapalnych płuc i oskrzeli
 • zatorowości płucnej
 • chorób śródmiąższowych płuc (m.in. sarkoidozy, włóknienia płuc)
 • chorób nowotworowych układu oddechowego (chemioterapia raka płuca)
 • niewydolności oddychania: ostrej z leczeniem nieinwazyjną wentylacją oraz przewlekłej z kwalifikacją do domowego leczenia tlenem
 • zaburzeń oddychania podczas snu (polisomnografia)
 • gruźlicy układu oddechowego i innych narządów
 • chorób alergicznych układu oddechowego
 • zmian stwierdzanych w badaniach radiologicznych płuc i śródpiersia (naciekowe, guzowate, rozsiane, płyn w jamach opłucnowych)

 

Poradnie specjalistyczne o profilu pulmonologicznym

Poradnie specjalistyczne realizują następujące zakresy świadczeń:

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy:

 • świadczenia diagnostyczno-lecznicze chorób układu oddechowego
 • kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego
 • prowadzenie badań kontrolnych po leczeniu szpitalnym
 • udzielanie specjalistycznych porad pacjentom kierowanym przez lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów z innych dziedzin – w ramach umówionych wizyt
 • wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych
 • kontynuacja terapii szpitalnej, w tym pacjentów z gruźlicą

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem (DLT):

 • kwalifikacja pacjentów do DLT i nadzór leczenia tlenem w warunkach domowych

Poradnia Pulmonologiczna:

 • diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych płuc
 • chemioterapia ambulatoryjna nowotworów płuc
 • prowadzenie badań kontrolnych po leczeniu szpitalnym

 

Uwaga: W Poradni Pulmonologicznej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie pacjentom zakwalifikowanym do tzw. “programów lekowych”.