Psycholog

Z pomocy psychologicznej mogą korzystać pacjenci hospitalizowani w Oddziałach medycznych  Centrum  oraz ich rodziny.

Konsultacje psychologiczne  są bezpłatne i nie wymagają dodatkowego skierowania.

Psycholog szpitalny współpracuje z personelem medycznym w oddziale i wspiera  pacjentów i ich rodziny w trudnym okresie choroby i podczas leczenia.  Wszystkie informacje ujawnione w rozmowie z psychologiem objęte są regulowaną prawnie tajemnicą.

Praca psychologa szpitalnego polega na:

  • udzielaniu konsultacji psychologicznych – ustalenie wstępnej diagnozy psychologicznej,
  • interwencyjnej pomocy psychologicznej i udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z hospitalizacją, procesem leczenia,
  • edukacji oraz poradnictwie psychologicznym,
  • pomocy w znalezieniu odpowiedniej specjalistycznej placówki psychologicznej/ psychiatrycznej, w zależności od potrzeb pacjenta i jego rodziny, po wyjściu ze szpitala,
  • interdyscyplinarnej współpracy z zespołem lekarskim, pielęgniarskim, dietetykiem, pracownikiem socjalnym
  • wparciu pacjentów w ramach działania Zespołu ds. Etyki

Na konsultacje można też umówić się pod numerem telefonu :  605 266 817 lub zgłosić potrzebę rozmowy poprzez  adres e-mail: mkudlacik@szpitalbystra.pl

Poniedziałek 7:00 – 11:30

Wtorek 7:00-12:00

Środa 7:00-12:00

Piątek 7:00 – 11:30