System Zarządzania Jakością

Informujemy, że Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej kolejny raz poddało się certyfikacji w zakresie spełnienia normy Systemu Zarządzania Jakością  PN-EN ISO 9001:2015.  Audyt  zewnętrzny, został  przeprowadzony przez firmę certyfikującą PCC-CERT.

Pragniemy podkreślić, że w naszym Centrum przykłada się ogromną wagę nie tylko do jakości usług ocenianych wg międzynarodowych standardów, ale przede wszystkim do tworzenia przyjaznej atmosfery oraz jakości w relacji personel – pacjent. Wszystkie oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne Centrum sprawnie ze sobą współpracują dla dobra pacjenta i jego bliskich.

Personel medyczny z oddaniem realizuje potrzeby zdrowotne pacjenta, prowadzi edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Nowoczesne podejście do pacjenta i jego zdrowia  realizowane jest dzięki ciągłemu szkoleniu kadry medycznej i wyposażeniu w nowoczesną aparaturę medyczną. Nasze Centrum wdraża nowoczesne standardy diagnostyki i leczenia. Od wielu lat jest  ośrodkiem kształcenia przyszłych kadr medycznych. Centrum współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi prowadząc praktyki i staże kierunkowe dla stażystów i studentów kierunków medycznych. Sukcesywna certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością motywuje nas do dalszych starań, aby pacjent leczony w Centrum otrzymał profesjonalną  pomoc medyczną i wsparcie,  personel medyczny pracował bezpiecznie i nowocześnie, a  kontrahent posiadał gwarancję wiarygodności placówki.