System Zarządzania Jakością

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej utrzymało uzyskany w 2010r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.  Audyt  zewnętrzny, przeprowadzony przez firmę certyfikującą DNV potwierdził spełnienie w naszym szpitalu najwyższych wymagań standardów zarządzania jakością.  

Pragniemy podkreślić, że w naszym Centrum przykłada się ogromną wagę nie tylko do jakości usług ocenianych wg międzynarodowych standardów, ale przede wszystkim do tworzenia przyjaznej atmosfery  i  jakości  relacji personel- pacjent. Wszystkie oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne Centrum sprawnie ze sobą współpracują dla dobra pacjenta i jego bliskich Personel medyczny  z oddaniem  realizuje potrzeby zdrowotne pacjenta, prowadzi edukację zdrowotną i promocje zdrowia. Nowoczesne podejście do pacjenta i jego zdrowia  realizowane jest dzięki ciągłemu szkoleniu kadry medycznej i wyposażeniu w nowoczesną aparaturę medyczną. Nasze Centrum wdraża nowoczesne standardy diagnostyki i leczenia, organizuje i uczestniczy
w szkoleniach i sympozjach naukowych i  od wielu lat jest  ośrodkiem kształcenia przyszłych kadr medycznych. Współpracujemy z licznymi ośrodkami akademickimi prowadząc praktyki i staże kierunkowe dla stażystów i studentów kierunków medycznych.  Posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia i motywuje do dalszych starań, aby pacjent leczony w Centrum otrzymał profesjonalną  pomoc medyczną i wsparcie,  personel medyczny pracował bezpiecznie i nowocześnie, a  kontrahent posiadał gwarancję wiarygodności placówki.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast