Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

  1. Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat warunków pobytu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej oraz jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Wszelkie uwagi można przekazywać w formie pisemnej na adres Centrum, osobiście w sekretariacie Dyrekcji Centrum, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@szpitalbystra.pl albo też wpisując je w dostępnych w oddziałach szpitalnych i poradniach drukach ankiety badania satysfakcji pacjenta.
  3. Pacjenci mają prawo składania skarg i wniosków. Książka skarg i wniosków dostępna jest w każdym oddziale szpitalnym oraz poradni. Możliwe jest również wniesienie skargi lub wniosku pisemnie na adres Centrum lub ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrekcji Centrum.
  4. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.

Nie rozpatrujemy i nie odpowiadamy na nadesłane anonimy.

 

Skargi i wnioski przyjmuje:

Dyrekcja Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra,

Tel. 33 499-18-01

e-mail: sekretariat@szpitalbystra.pl

Przyjmowanie pacjentów we wtorki 0d 8.00 do 10.00

Skargę można złożyć osobiście, przesłać pocztą, przesłać na adres e-mail (podpis elektroniczny lub imię, nazwisko i  adres wnoszącego)

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

Tel. 22 532- 82-50

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 czynna całodobowo 24h/7

 

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Tel. 32 735- 05- 45

e-mail: skargi_wnioski@nfz-katowice.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

Pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę składana do:

– Beskidzkiej Izby Lekarskiej:43-300 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 23, tel. 33 815 03 12, e-mail: rzecznik@bil.bielsko.pl

– Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 28,tel. 33 822 81 11, e-mail: boipip@boipip.org.pl

– Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów: 00-066 Warszawa Plac Stanisława Małachowskiego 2 tel. 22 230 23 80, e-mail: biuro@kif.info.pl