Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

  1. Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat warunków pobytu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej oraz jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Wszelkie uwagi można przekazywać w formie pisemnej na adres Centrum, osobiście w sekretariacie Dyrekcji Centrum, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@szpitalbystra.pl albo też wpisując je w dostępnych w oddziałach szpitalnych i poradniach drukach ankiety badania satysfakcji pacjenta.
  3. Pacjenci mają prawo składania skarg i wniosków. Książka skarg i wniosków dostępna jest w każdym oddziale szpitalnym oraz poradni. Możliwe jest również wniesienie skargi lub wniosku pisemnie na adres Centrum lub ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrekcji Centrum.
  4. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.

 

Nie rozpatrujemy i nie odpowiadamy na nadesłane anonimy.

Dla tych z Państwa, którzy zechcą zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, podajemy dane kontaktowe:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Sekretariat:  tel.: (22) 532 82 50, fax.: (22) 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
tel. 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 20:00

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast