Centrum diagnostyki raka płuca

Centrum Diagnostyki Raka Płuca stanowi integralną część Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej przy ul. Fałata 2.

Zadaniem Centrum jest kompleksowe świadczenie usług medycznych, diagnostyczno – terapeutycznych w zakresie leczenia nowotworów klatki piersiowej.

Pacjenci są objęci opieką od momentu podejrzenia wystąpienia choroby do ustalenia rozpoznania i dalszego procesu leczniczego.

Koordynator Opieki Onkologicznej w CPiT –  tel. 570 297 988

 

Co warto wiedzieć?

  • Jeśli lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową zakłada kartę DILO
  • Aby rozpocząć leczenie nowotworu w CPiT pacjent kontaktuje się z Koordynatorem Opieki Onkologicznej
  • Koordynator w porozumieniu z lekarzem ustala kolejne etapy diagnostyki i leczenia