DZIEŃ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Zawód wymagający wiedzy, precyzyjnej, szybkiej reakcji, wdrożenia działań ratujących życie i zdrowie ludzkie.

Dzisiaj szczególnie dziękujemy wszystkim ratownikom medycznym i życzymy im wiele zdrowia, sił i szczególnego zaangażowania w realizowanie misji jaką niewątpliwie jest ich zawód.

Dziękujemy !

Dyrekcja i Pracownicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej