Fundusz na zakup środków ochrony osobistej dal podmiotów leczniczych