HOSPICJUM DOMOWE

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poprzez współpracę z Hospicjum Domowym obejmuje opieką pacjentów z nowotworami płuc w sposób całościowy. W ramach Hospicjum Domowego odbywają się wizyty pielęgniarskie i lekarskie w domu pacjenta, gdzie również jest udzielana pomoc psychologiczna pacjentowi i jego rodzinie oraz pomoc fizjoterapeutyczna dostosowana do możliwości chorego. Nie wyklucza to paliatywnego leczenia systemowego w ramach Oddziału  Pulmonologiczno – Onkologicznego
oraz w Poradni Pulmonologicznej i Onkologicznej. Skoordynowana opieka nad pacjentem onkologicznym jest obecnie wypracowanym standardem postępowania, które także jest prowadzone
w Centrum.

Korzystanie z usługi Hospicjum Domowego możliwe jest za wskazaniem lekarskim, po ocenie stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wystawionego skierowania.