KOMUNIKAT – ODWIEDZINY

Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne wprowadzamy ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

W sytuacjach szczególnych -odwiedziny są możliwe wg poniższych zasad:

1. Za zgodą kierownika/zastępcy oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

2. Osoby odwiedzające mają obowiązek:

– dezynfekcji rąk,

– podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego,

– bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala.

3. Jednoczasowo do pacjenta może wejść wyłącznie 1 osoba zdrowa (bez żadnych objawów infekcji, w tym: kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do powyższych zasad, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w obliczu epidemii grypy.