Poszerzenie zespołu medycznego o lekarza chirurgii onkologicznej