Promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 22 kwietnia można zgłaszać zadanie do IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski przyjmowane są do 16 maja br. za pośrednictwem generatora eBO

 

Do wypełnionego formularza należy dołączyć listę poparcia (wg przyjętego wzoru), a w przypadku zadań, w których wskazano szczegółową lokalizację zadania – także zgodę władającego obiektem lub terenem (wg przyjętego wzoru). Przyjęte wzory znajdują się w zakładce IV edycja, Materiały do pobrania.

Zasady jakie powinien spełniać zgłaszany projekt określa Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

 

Pobierz plakat pdf