Rozstrzygnięcie konkursu dofinansowania z Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo

W dniu 5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru do dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Działania 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 siedmiu projektów z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Wśród najlepiej ocenionych, wybranych do dofinansowania projektów, znalazł się jeden ze zgłoszonych do konkursu przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, projekt pn. „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.

Czytaj więcej