Dnia 04.12.2023 wznowiono możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych na Oddział Pulmonologiczno – Onkologiczny z Chemioterapią

Wznowiono możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych na Oddział Pulmonologiczno – Onkologiczny z Chemioterapią

W odwiedziny do pacjentów zapraszamy codziennie w godzinach 𝟭𝟰:𝟬𝟬 – 𝟭𝟵:𝟬𝟬
Zasady odwiedzin:
👉 przed wejściem do Szpitala należy dokładnie wytrzeć obuwie,
👉 pacjentów nie może odwiedzać osoba z objawami infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
👉 niezwłocznie po wejściu do budynku Centrum, przed wejściem, do i wyjściem z sali pacjenta, należy umyć i zdezynfekować ręce,
👉 zaleca się, aby jednego pacjenta jednoczasowo odwiedzała jedna osoba. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do założenia maski zakrywającej usta i nos.
𝗪 𝗢𝗱𝗱𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗲𝘀𝘁𝗲𝘇𝗷𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗶 𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝘆𝘄𝗻𝗲𝗷 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗶 oraz salach wzmożonego nadzoru, intensywnej opieki medycznej – czas odwiedzin powinien być ograniczony do 1️⃣5️⃣ min.
👉 Osoby odwiedzające prosimy o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
👉 Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszych zapisów mogą być poproszone o opuszczenie Centrum.