Zapraszamy na Bezpłatne Profilaktyczne Przesiewowe Badanie Słuchu dla osób 55+