Zmiany w funkcjonowaniu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego