17.09.2022 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO).

Celem tych obchodów jest poszerzenie globalnego zrozumienia czym jest bezpieczeństwo pacjentów, z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania nas wszystkich jako społeczeństwa oraz propagowanie wszystkich działań na rzecz zmniejszenia działań niepożądanych .

Tegoroczny dzień obchodzony jest pod hasłem : BEZPIECZNA TERAPIA LEKOWA.

PAMIĘTAJMY- Sukcesem leczenia jest współpraca wszystkich zaangażowanych w proces terapii, w tym podawania leków, począwszy od lekarza, pacjenta, poprzez farmaceutę , czy rodzinę zaangażowaną w proces opieki nad chorym.

https://www.who.int/multi-media/details/medication-without-harm—world-patient-safety-day-2022