Centrum ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji dziennej oraz w czasie dyżurów w Oddziałach Pulmonologicznych.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji dziennej oraz w czasie dyżurów w Oddziałach Pulmonologicznych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie BiP naszego Centrum i zapraszamy do współpracy.

Link  -> Materiały Konkursowe Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej