Centrum ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji dziennej oraz dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia

Centrum ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji dziennej oraz dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie BiP naszego Centrum i zapraszamy do współpracy.

Link  -> Materiały Konkursowe Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej