Centrum ogłasza konkurs w przedmiocie sporządzania opisów badań obrazowych TK w trybie „cito” przekazywanych przez Udzielającego zamówienia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (teleradiologia).

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ogłasza konkurs w przedmiocie sporządzania opisów badań obrazowych TK w trybie „cito” przekazywanych przez Udzielającego zamówienia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (teleradiologia)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konkursowymi zamieszczonymi na stronie BiP naszego Centrum i zapraszamy do współpracy.

Link  -> Materiały Konkursowe Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej