Europejski Dzień Praw Pacjenta

 

Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, a 𝟭𝟴 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 przypada Europejski Dzień Praw Pacjenta. Dzień ten celebrowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ma zwrócić uwagę na przestrzeganie fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.

𝗖𝘇𝘆𝗺 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷𝘀𝗸𝗮 𝗞𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗮𝘄 𝗣𝗮𝗰𝗷𝗲𝗻𝘁𝗮?
W 2002 roku wraz z grupą europejskich organizacji obywatelskich opracowała Europejską Kartę Praw Pacjenta, która została przetłumaczona na 16 języków i obejmuje 14 następujących praw:
1. do profilaktyki;
2. dostępu do opieki zdrowotnej;
3. do informacji;
4. do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
5. do wolnego wyboru procedury leczenia i świadczeniodawców;
6. do prywatności i poufności;
7. do poszanowania czasu pacjenta;
8. przestrzegania standardów jakości;
9. do bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń;
10. do korzystania z innowacji;
11. do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu;
12. do spersonalizowanego leczenia;
13. do składania zażaleń;
14. do otrzymania odszkodowania.
Każdy pacjent ma prawo zaczerpnąć rady 𝗥𝘇𝗲𝗰𝘇𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗣𝗿𝗮𝘄 𝗣𝗮𝗰𝗷𝗲𝗻𝘁𝗮, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów.