EUROPEJSKI TYDZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

18 – 24.11.2022r. przypada Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
“Antybiotyki stosuj rozważnie” – to hasło przyświecające kampanii informacyjnej o antybiotykach koordynowanej przez Narodowy Instytut Leków w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.