Informacja dla Pacjentów i Personelu

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej świadczy usługi medyczne pozostając do dyspozycji organów nadrzędnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, z uwagi na zwiększone ryzyko infekcji wirusowych w Centrum obowiązują poniższe zasady:

1. Zakaz odwiedzin przez rodziny pacjentów w oddziałach.

2. Zakaz wizyt przedstawicieli medycznych na terenie Centrum, obowiązujący do odwołania.

3. Przyjęcia do oddziałów wymagają kontaktu telefonicznego z danym oddziałem celem ustalenia trybu przyjęcia i wykonania koniecznych badań.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego 1,5 m oraz noszenia maseczek i dezynfekcji dłoni.

Podjęte działania służą ochronie zdrowia i życia pacjentów, ich rodzin oraz personelu szpitalnego.

W sytuacji zmiany obowiązujących zasad będziemy Państwa informować na bieżąco.