Zakup 2 pomp strzykawkowych oraz urządzenia do ogrzewania pacjenta i urządzenia do ogrzewania pacjenta wraz z podstawą jezdną

Dyrekcja Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej uprzejmie informuje, że PZU S.A. w ramach programu prewencji przekazało środki na sfinansowanie zakupu 2 szt. pomp strzykawkowych oraz 2 szt. urządzeń do ogrzewania pacjenta w tym 1 szt. z podstawą jezdną.

Pompy strzykawkowe Medima s300 są wykorzystywane w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii.

Z urządzeń do ogrzewania pacjentów  korzystają osoby podlegające leczeniu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym.

Zakup w/w sprzętu poprawi komfort pobytu pacjentów w Naszym Szpitalu.15