Od 23.01 do 26.01 w Centrum odbywa się szkolenie z zakresu Praw Pacjenta dla personelu medycznego