Światowy dzień przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 2020