Projekty unijne

 

Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 poprzez doposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych oraz pracowni diagnostycznych Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; Zwiększenie możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wyposażenie w środki do dezynfekcji /2020/

 


 

 

Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2018-2020/

 


 

Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2017/

 


 

Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2015-2016/

 


 

Tworzenie i rozwijanie regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej /2014/

 


 

Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej /2013/

 


 

Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego zespołu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej /2011-2012/

 


 

Modernizacja obiektu ‘Dyrektorówki’ w celu podniesienia jakości i dostępu usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanego do wymogów prawa   /2010-2011/

 


 

Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych /2010-2011/